Fastighetsägare blockerar populär stig i Rällaskogen

”Det finns två vägar från Stora Rör och Stugbyn genom Rällaskogen till samhället Rälla, ICA, Ekerum ... Den övre av dessa vägar (måste ha varit en gammal landsväg) används av alla oss boende här när vi tar oss till samhället Rälla, antingen gående men oftast per cykel.”, skriver Kjell Wilhelm Ericson som gjort anmälan till kommunen.
Rälla • Publicerad 12 augusti 2020
Foto: privat