Annons

Ett kostsamt kommunalt bygglovshaveri!

Vi förutsätter att Mörbylånga kommun tillsätter en haverikommission. När ett bygglovsärende som enligt lag ska vara klar på tio veckor inte ens påbörjats efter tjugo veckor så bör man ta reda på varför.
Mörbylånga • Publicerad 13 mars 2018
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
Ölandsbladets pennledare
Ölandsbladets pennledare

Jag känner tjänstemän på Mörbylånga miljö- och byggnadsförvaltning som mycket dugliga och pålitliga. För mig brukar graden av pålitlighet kunna jämställas med om personerna i fråga skulle kunna ha hand om ungarnas lagkassa. Och de tjänsteman jag känner på byggnadsförvaltning i Mörbylånga skulle utan tvivel kunna axla det hedersuppdraget.

Men då måste felet ligga högre upp. Hur fungerar styrningen? Är handläggarna för få? Delegeras ärenden fel? Ligger felet mer i kontakten med kunderna än i själva bygglovsförfarandet?

Annons

Just Mörbylånga miljö- och byggnadsförvaltning tillhör tveklöst den kommunala verksamhet som tidningens medarbetare får allra mest kommentarer från läsekretsen om.

En anledning är förstå att den verksamheten berör så många människor. Men det är också ett bekymmer som är väl känt inom kommunledningen. Frågan är då bara hur man gör för att komma till rätta med bekymren.

Snöbollseffekten har vi redan sett. Paret som vill starta verksamhet i Össby har inte ens fått kontakt på tjugo veckor med sin ansökan. På Södra Ölands Sockenförenings sajt så ges Färjestaden skulden för bygglovshaveriet. Lite onödigt kan tyckas, för det är ju knappast Färjestaden som ort som bär skulden för att bygglovshanteringen inte fungerar som den ska. Det är effekten av alla bygglovsärenden i Färjestaden och det är ju säkert så Sockenföreningen menar egentligen.

För effekten, när en bygglovsansökan från näringsverksamhet tar över tjugo veckor att behandla, blir ju att Össby inte får något näringsställe över huvudtaget. I alla fall inte i år. Och det är förstås en alldeles för stor sak för att en glesbygdskommun som Mörbylånga bör kunna känna sig nöjda!

Det kostar att anställa fler bygglovshandläggare, men det kostar också pengar att inte kunna följa plan- och bygglagen i form av minskade eller rent av missade investeringar.

Och det har inte Mörbylånga kommun råd med!

Peter BoströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons