Ester Blenda – världsresenär och föregångare bland journalister

Efter att ha sett utställningen om journalisten Ester Blenda Nordström på Skarhults slott i Skåne för ett par år sedan ville kulturproducent Charlotte Aaby Hertzman få den till Småland. Och nu har den imponerande utställningen om en av de första kvinnliga journalisterna kommit hit.
Kalmar • Publicerad 4 april 2022
Foto: Staffan Arvegård /N