Annons

En strikt rutnätsplan

Det kungliga fundationsbrevet innebar att Borgholms stad fick äganderätt till ett markområde på cirka 60 hektar, vilket avsöndrats dels från Borgholms Kungsgård och dels från Kolstads by ägor.Enligt "Reglemente för staden Borgholm på Öland", tecknat den 29 oktober 1817, utlades cirka 20 hektar till stadsplan medan återstoden som utmark reserverades för stadens framtida utveckling.
Borgholm • Publicerad 9 januari 2016
Annons
Annons
Annons
Annons