Mats Garme: En rolig skröna slutar med svidande samhällskritik

Anders Ekberg är bosatt i Växjö och har tidigare varit fritidsboende på Öland. Han är i grunden sjökapten. Han har också akademisk examen i bland annat historia, ekonomisk historia, litteratur och konstvetenskap. Han har också arbetat inom offentlig förvaltning och i näringslivet. Som pensionär har han utgivit ett flertal romaner.