En liten lapp i kvarlåtenskapen

Detta var titeln på det föredrag undertecknad höll i Sandby-Gårdby Hembygdsförenings regi söndagen 22 april i Sockenstugan intill Sandby kyrka.
Sandby • Publicerad 3 maj 2018
Foto: Pelle Berglund