"Det är oerhört sällsynt med …ett sådant beslut"

– Beslut om inhibition är ytterst sällsynt, säger stadsarkitekt Marie-Christine Svensson.– Det brukar i så fall handla om ärenden som kan påverka hälsa och säkerhet.
Grönhögen • Publicerad 15 juli 2017