De här uppdragen får kommundirektören:

Som en del i budgeten för 2019 fick kommundirektör Ann Willsund 17 uppdrag att ta itu med, tillsammans med medarbetare i kommunen.
Publicerad 28 november 2018
Foto: unknown, Arkiv