Bridge, SPF Solvändan

SPF Solvändans bridgegäng, Färjestaden har den 21 september spelat partävling i Eken med 24 deltagande par. Medelpoäng: 264.
Färjestaden • Publicerad 22 september 2016