Bridge, Solvändan

SPF Solvändans bridgegäng, Färjestaden har den 4 maj spelat partävling på Eken med 17 deltagande par. Medelpoäng 168.
Färjestaden • Publicerad 5 maj 2022