Bridge, Solvändan

SPF Solvändans bridgegäng, Färjestaden har den 10 oktober spelat partävling på Eken med 19 deltagande par. Medelpoäng 196.
Färjestaden • Publicerad 10 november 2021