Bridge, Solvändan

SPF Solvändans bridgegäng , Färjestaden har den 13 mars spelat partävling på Eken med 22 deltagande par. Medelpoäng 240.
Färjestaden • Publicerad 13 mars 2019