Bridge, Solvändan

SPF Solvändans bridgegäng, Färjestaden har den 20 april spelat partävling i Eken med 19 deltagande par. Medelpoäng: 192.
Färjestaden • Publicerad 21 april 2016