Bridge, Solvändan

SPF Solvändans bridgegäng, Färjestaden har den 6 april spelat partävling i Eken med 22 deltagande par. Medelpoäng: 240.
Färjestaden • Publicerad 7 april 2016