Bridge, BK 4 Klöver

BK 4 Klöver har samlats vid två tillfällen den senaste tiden.
Borgholm • Publicerad 11 maj 2022