Bostadsbrist i båda Ölandskommunerna

Det råder bostadsbrist i de båda Ölandskommunerna. I en rapport över bostadsmarknaden flaggar Länsstyrelsen för att ett högt och jämnt bostadsbyggande krävs för att råda bot på situationen.
ÖLAND • Publicerad 9 juli 2017