Henric Borgström: Börskrönika: Börsen tog nya siffran för inflation med ro

Att rekordet under 2000-talet och längre än så med 6 procents prisstegringar, inflation, inte märktes på torsdagens Stockholmsbörs finns flera förklaringar till.
Foto: Igor Kutyaev