Henric Borgström: Börskrönika: Bolagsledningar osäkrare – allt fler prognoser uteblir

När börsbolagens rapporter från första kvartalet nu strömmar in är det påfallande hur försiktiga ledningarna är att ge egna prognoser. Det vanligaste är i stil med att ”vi står starka när marknaden vänder uppåt”.