Henric Borgström: Börskrönika: Aktiekursen i topp för Nibe husvärme

Aktiebörserna styrs till stor del av nyheter om coronaviruset, främst i USA och Kina, men också från WHO, FN-organet för hälsan i världen. Aktieplacerarna tar främst fasta på konkreta beslut om öppnade gränser och industriproduktion som går igång igen.