Borgholms mejeri var näst äldst

På 1880–talet började mejeriföreningar att bildas på Öland och först med ett eget mejeri var Kastlösa 1882. Tre år senare bildades Aktiebolaget Borgholms Mejeri och redan vid årsskiftet hade man påbörjat uppförandet av mejeribyggnaden.Byggnationen gick snabbt och den 1 november öppnades mejeriet, då leveranserna tog sin början och man började sälja mejeriprodukter.
borgholm • Publicerad 2 juli 2016