Biskopen deltog i sopplunch och mässa

– Genom att ägna tid, kraft och engagemang åt detta hittar vi varandra och kan stödja och uppmuntra varandra i det integrationsarbete som kommer att behövas i flera år framöver, säger Växjö stifts biskop, Fredrik Modéus, efter att ha tagit del av integrationsarbetet i Köpingsviks församling.
Köpingsvik • Publicerad 4 april 2016