Bin, honung, varroa och varroaresistenta bin

Richard Johansson, yrkesbiodlare från Lyckeby bigårdar, är projektledare för VSH projektet. Det är ett projekt som stöds av Sveriges Biodlares Riksförbund, Biodlingsföretagarna, Sveriges lantbruksuniversitet och Biavelsgrupper i Sverige med syftet att hitta, odla, selektera och sprida honungsbin med resistens mot kvalstret varroa.
Alböke • Publicerad 11 mars 2019
Foto: Arkiv