Besked: Ukrainska medborgare åker gratis

Kalmar länstrafik kommer att låta ukrainska medborgare åka gratis inom kollektivtrafiken i Kalmar län.
Öland • Publicerad 3 mars 2022
Foto: Kenth Jönsson