Beo begär svar – efterlyser utredning

Barn- och elevombudsmannen begär in ytterligare information i utredningen av de misstänkta kränkningarna av en förskoleelev i Borgholms kommun.
BORGHOLMS KOMMUN • Publicerad 10 september 2016