”Att klaga eller inte klaga, det är frågan!”

”Ständigt nya turer kring uppsättande av telem. The show mast go on!” skriver Peter Boström i Ölandsbladet 17/10 2020.