Årsmöte med Segerstads hembygdsförening

De trettiotal medlemmar som söndagen den 10 april sökt sig till sockenstugan för att övervara årsmötet, hälsades välkomna av ordförande Sven-Erik Jönsson.
Segerstad • Publicerad 14 april 2016