Årsmöte med Runstens intresseförening

Mötet hölls på Bentas den 1 mars, tyvärr med få deltagare men genomfördes i denna trevliga miljö enligt följande.
Runsten • Publicerad 3 mars 2017