Årsmöte i Sandby-Gårdby Hembygdsförening år 2017

Sigrid Fredriksson från Margit Friberg-sällskapet gästade årsmötet och berättade om vår öländska författarinna, som levde 1904-1997 och föddes i Gåsesten. Sällskapet har funnits i 12 år och har som mål att trycka om Fribergs böcker, enligt devisen att en författare hålls levande genom att det finns böcker att läsa.
Gårdby • Publicerad 17 mars 2017