Afternoon Tea med Ulla Severin

Lördagen den 16 februari hade församlingsrådet i Resmo-Vickleby församling bjudit in till Attenoon Tea i Församlingshemmet.
Resmo • Publicerad 19 februari 2019