Annons
Nyheter

Stripteaseklubb söker tillstånd

Nyheter • Publicerad 7 juli 2009

Polismyndigheten har nu tagit emot ansökan om tillstånd för offentlig tillställning i den lokal som har marknadsförts som strip-tease klubb i Skogsby. Ansökan kommer att prövas enligt bestämmelserna i ordningslagen.

Med anledning av den ansökan har polisen skrivit ett pressmeddelande där de förklarar sitt agerande, eller enligt en del, brist på agerande, i denna fråga.

Annons

Här följer polisens pressmeddelande, ord för ord:

”I media har det riktats kritik mot att Polisen inte har vidtagit några åtgärder och stoppat verksamheten. För att förtydliga vad som är tillåtet/inte tillåtet enligt lag och vilka befogenheter Polisen har för att stoppa tillställningar som innefattar strip-tease lämnas följande information.

Enligt ordningslagen får olika typer av offentliga tillställningar inte anordnas utan tillstånd på offentlig plats. Detsamma gäller på annan plats om det är fråga om offentliga danstillställningar, tivolinöjen, marknader eller liknande nöjestillställningar. Den som anordnar offentlig tillställning utan tillstånd gör sig skyldig till brott mot ordningslagen. Straffskalan är satt till böter eller fängelse i högst sex månader.

Polismyndigheten har gjort bedömningen att verksamheten i Skogsby är att betrakta som en tillståndspliktig offentlig tillställning. Anmälan om brott mot ordningslagen har därför upprättats sedan tidigare och en förundersökning pågår. Det finns med hänsyn till den låga straffskalan inga legala förutsättningar att gripa, anhålla eller häkta den som bryter mot den aktuella bestämmelsen.

Enligt 2 kap 14 § ordningslagen är det uttryckligen förbjudet och i sig straffbart att anordna offentlig tillställning som utgör pornografisk föreställning. Straffskalan är även här satt till böter eller fängelse i högst sex månader varför det inte går att frihetsberöva den som misstänks för brott mot bestämmelsen.

Begreppet pornografisk föreställning definierades av den år 1973 tillsatta Brottskommissionen. I en promemoria (Ds Ju 1973:5 s. 108) beskrevs pornografisk föreställning som en föreställning vid vilken sexuella situationer eller händelseförlopp framställs på ett ohöljt och utmanande sätt. Enligt kommissionen får i begreppet pornografisk föreställning anses ingå även att det primära syftet med föreställningen skall vara att förmedla pornografi och att inom begreppet faller endast föreställningar som i huvudsak eller till övervägande del innehåller pornografiskt material. Av detta följer, enligt kommissionen, att enstaka inslag av striptease eller liknande framställningar i t.ex. en varietéföreställning eller en teaterföreställning inte kan medföra att föreställningen skall räknas som pornografisk.

Polismyndigheten skall nu pröva om den verksamhet som bedrivs i Skogsby är att betrakta som en pornografisk föreställning i lagens mening. Om så inte bedöms vara fallet och det inte heller finns några andra skäl att neka tillstånd till offentlig tillställning – t.ex. p g a risk för ordningsstörningar eller trafikstörningar – finns inga lagliga skäl att avslå ansökan.    

Det förhållandet att en arrangör genomför en offentlig tillställning utan tillstånd utgör inte tillräckliga skäl för att polisen kan fatta beslut om att inställa eller upplösa tillställningen. För detta krävs antingen att arrangören fått avslag på ansökan eller att det vid tillställningen förekommer något som strider mot lag, medför oordning, fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken. Med begreppet ”strider mot lag” avses endast i lag förbjudna handlingar som strider mot allmänt intresse, t.ex. anordnande av pornografisk föreställning (enligt den juridiska definitionen), koppleri, köp av sexuella tjänster, narkotikaförsäljning eller olovlig försäljning av alkoholdrycker etc.

Det förhållandet att Polismyndigheten uppmanat arrangören att söka tillstånd har således inget att göra med frågan om det har begåtts något brott mot ordningslagen eller inte. Uppmaningen har lämnats för att skapa juridiska förutsättningar att eventuellt kunna inställa eller upplösa tillställningen om polismyndigheten skulle komma att avslå ansökan”.

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons