Annons
Nyheter

Riksdagslön för lokalpolitiker

Nyheter • Publicerad 1 november 2007

MÖRBYLÅNGA

Mörbylångas politikerlöner är jämförelsevis låga. Men från och med årsskiftet är det dags för en första höjning – den andra kommer nästföljande år. Och som en slags rikslikare tar man riksdagsledamöternas arvoden, vilket bland annat innebär att kommunalrådet Ingvarsson (m) får en lönehöjning på drygt nio procent – från 33 652 till 37 000 kronor.

Annons

För några månader sedan kunde Ölandsbladet meddela att det var dags för lönerevision i Mörbylångas politikerkår. (Egentligen är det inte löner vi talar om, utan arvoden vilket alltså är den korrekta termen i dessa sammanhang – men det är förstås ändå pengar...). Senast det gjordes en ordentlig genomlysning och revision av arvoden och ersättningar var för 14 år sedan. Man kan alltså lugnt påstå att det kan vara dags att se över, och möjligen korrigera, systemet.

Efter många, långa och svettiga genomgångar i olika politiska konstellationer verkar det nu också som om ett slutförslag har landat. Ett tidigare förslag, där bland mycket annat kommunalrådet föreslogs få en lönehöjning på 23 procent, ansågs väl magstarkt när det stående temat i ekonomiska sammanhang i Mörbylånga har varit att ”spara och se över kostnaderna.”

– Nej, så pass stora ökningar hade nog fått svårt att få acceptans bland medborgarna, tror Kent Ingvarsson (m).

ANSVARSOMRÅDE

Hur ser då det nya förslaget ut? Basen i det hela är riksdagen. Ja, det vill säga riksdagsledamöternas arvoden som från och med den 1:a november höjs till 52 900 kronor i månaden. Mörbylångas kommunalråd föreslås få 70 procent av detta arvode från och med årsskiftet, vilket i reda kronor blir 37 000. Ökningen från dagsnoteringen på kommunalrådsersättningen på 33 652 blir 3 029 kronor, eller lite drygt nio procent.

Kommunalrådsarvodet baseras alltså på en riksdagsledamots arvode, och resten i den kommunala hierarkins arvoden baseras på kommunalrådsarvodet. Således får samtliga ordföranden i de olika nämnderna elva procent av kommunalrådsarvodet – 4 070 kronor i månaden. Socialnämndens ordförande föreslås däremot får betydligt mer – 17 procent eller 6 290 kronor i månaden.

Varför?

– Dels av hävd, dels för att socialnämndens ordförande faktiskt har ett större ansvarsområde, hävdar Kent Ingvarsson.

LÖNESÄNKNING

Övriga fasta arvoden – vi skiljer på fasta arvoden och timersättningar – belöper sig enligt följande:

Annons

- Vice ordföranden i kommunstyrelsen (för närvarande Tommy Eliasson (s)) 30,5 procent av kommunalrådsarvodet, vilket blir 11 285 kronor i månaden.

- Andre vice i kommunstyrelsen (Annika Olsson (c)) – 8,3 procent, vilket blir 3 071 kronor.

- Övriga ledamöter i respektive nämnds arbetsutskott – 2,5 procent, eller 925 kronor.

Fullmäktiges ordförande, den nyvalde Göran Backrot (c), får en rejäl sänkning jämfört med sitt tidigare värv som socialnämndens ordförande – fem procent av kommunalrådsarvodet, vilket blir 1 850 kronor.

ADDITIONSPRINCIPEN

Ovan har vi enbart berört de fasta arvodena. Har det då hänt något med timersättningarna? Ja, några smärre justeringar har det blivit. Ersättningen för ett sammanträde som håller på mindre än en timma är oförändrat 295 kronor. Däremot har ersättningen för sammanträden upp till fyra timmar höjts från 609 till 695 kronor. Ersättningen för sammanträden som varar längre än fyra men kortare tid än åtta timmar har också höjts med några tior till 925 kronor. Maxersättningen för en heldag med de folkvalda ligger fast på 1 029 kronor.

Kan då de folkvalda addera ett fast arvode med timersättning? Det vill säga kan exempelvis en nämndsordförande, förutom sitt fasta månadsarvode, även lägga till ersättningsanspråk för de timmar han sitter i sammanträde? Jodå, det går alldeles utmärkt för samtliga – utom för kommunalrådet.

– Jag får enbart göra det när jag sitter i fullmäktige. Annars får jag nöja mig med min fasta ersättning.

75 PROCENT

Kent Ingvarsson tycker att det är en ”bra kompromiss” som de olika partigrupperna nu kommit överens om. Och det finns också en poäng med det nya systemet som den gamla ”basbeloppsmodellen” inte hade.

Annons

– Med det här systemet, där vi grundar det hela på riksdagsersättningen, kan vi inte själva påverka det hela.

Och då slipper ni klä skott för löneökningar till er själva...

– Hmmm, ja så blir det väl...men det gamla basbeloppsgrundande systemet har inte fungerat när inflationen legat mer eller mindre stilla. I varje fall har det inte stigit särskilt mycket.

Men det hindrar förstås inte att man kan se till att lönerna höjs ändå, trots att man lägger sig på en procentuell nivå av riksdagsarvodena. Man kan ju höja procentsatsen. Och det gör man också. Från och med 1:a januari 2009 höjs kommunalrådets lön till 75 procent av vad riksdagsledamöterna tjänar då – och följaktligen höjs öven de övriga folkvaldas ersättningar.

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons