Nyheter

Planärende: Tokigt i Tokenäs

Nyheter • Publicerad 22 januari 2008

BYXELKROK

1996 fick Jörgen Johansson i Byxelkrok byggnadsnämndens välsignelse att på egen bekostnad ta fram en detaljplan för ett fritidshusområde vid Tokenäs. Men ärendet har hamnat i långbänk på grund av klagande grannar som också fick länsstyrelsen på sin sida.

Detaljplaneförslaget, som efter revidering omfattar dryga 20-talet tomter, godkändes av byggnadsnämnden förra året. Beslutet överklagades och länsstyrelsen upphävde antagandebeslutet – främst av formella skäl. I torsdags var ärendet åter uppe i byggnadsnämnden, som beslöt att föra upp de till fullmäktige.

I ett yttrande från stadsarkitekten sägs att planärendet pågått under lång tid och hanterats av många personer, vilket medfört att handlingarna i vissa delar, med facit i hand, kunde varit tydligare och bättre beskrivit kommunens bedömningar.

STORA FÖRÄNDRINGAR

– Förslaget har efter samråd genomgått stora förändringar för att i möjligaste mån tillfredsställa alla berördas önskemål, heter det i yttrandet.

En fördjupning av översiktsplanen för Byxelkroksområdet har ännu inte påbörjats av flera skäl, men kommunen har trots detta gjort bedömningen att det aktuella förslaget bör kunna antas eftersom det finns tydliga kommunal målsättningar i översiktsplanen. I klartex att det finns ett stort behov av tomter i Byxelkrok.

FINNS INGA ERINRINGAR

Stadsarkitekten påpekar vidare att det vid samråd med länsstyrelsen inte framförts några erinringar om den formella hanteringen. Länsstyrelsen har efter antagandet ytterligare bekräftat att planförslaget inte står i strid mot några riksintressen, miljökvalitetsnormer eller bedöms utgöra några risker för människors hälsa och säkerhet.

Byggnadsnämnden beslutade att föreslå fullmäktige att anta detaljplaneförslaget, och att närmare utveckla skälen till varför man gör bedömningen att ett särskilt program är nödvändigt i detta ärende.

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.