Nyheter

Klartecken för ofarlig telemast

Nyheter • Publicerad 17 januari 2006

KARLEVI

Länsstyrelsen ser inga hinder för den planerade telemasten i Karlevi, och avslår överklagandet från en bybo som uttryckt en djup oro för strålningsrisken.

Basstationer för mobiltelefoni innebär inte någon risk ur strålningssynpunkt, sammanfattar länsstyrelsen och hänvisar till informationsskriften ”Strålning från basstationer för mobiltelefoni” utgiven av Statens strålskyddsinstitut, SSI.

UNDER GRÄNSVÄRDET

Resultaten från SSI’s mätningar och beräkningar visar man måste befinna sig på bara någon enstaka meters avstånd rakt framför antennens strålande yta. På avstånd över ett tiotal meter är strålningsstyrkan mycket låg.

Är antennerna monterade på master eller husfasader innebär det således, att man normalt inte kan utsättas för nivåer över gränsvärdet. För en högt placerad antenn kan högsta värdet på marknivån uppgå till cirka en tiondel av gränsvärdet. I många fall där allmänheten varit oroad har strålningsstyrkan varit mindre än en tusendel.

Den tekniska utrustningen i basstationen och kablarna till antennen avger ingen strålning av betydelse. Helt nära kablarnas yta kan man i vissa fall, med känslig mätutrustning, mäta viss fältstyrka – dock långt under gränsvärdena, påpekar SSI.

Inte heller Socialstyrelsen anser att det finns skäl att, utifrån dagens kunskap, dra slutsatsen att en etablering av mobilstationer hotar människors hälsa.

EJ PÅ ANNAN PLATS

Med hänsyn till vad bland annat SSI och Socialstyrelsen uttalat om strålningsförhållandena kring mobiltelefonmaster kan placeringen av den aktuella anläggningen inte anses medföra betydande olägenheter för omgivningen eller i övrigt strida mot bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Länsstyrelsen har inte heller någon möjlighet att pröva andra lokaliseringar än den som sökanden angett i ärendet, avslutar myndigheten, och avslår därmed överklagandet.

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.