Annons
Nyheter

”Inte större olägenheter än vad som får tålas”

Nyheter • Publicerad 10 april 2006

FÄRJESTADEN

De fastighetsägare som överklagat kommunfullmäktiges beslut om Nya Möllstorpsgatan fick inget gehör hos länsstyrelsen.

Annons

Flera fastighetsägare hade överklagat beslutet. En av dem protesterade mot att en bit av hans mark måste tas i anspråk för den nya vägsträckningen. En annan mot att hans fastighet kommer delas i två skiften.

Länsstyrelsen finner dock att ingreppet i det förstnämnda fallet ”inte är större än vad som får tålas”. Vad gäller det senare inser myndigheten att delningen innebär en viss olägenhet, men att det är ”sådant som får accepteras” vid framtagande av nya trafikleder.

FÖRENING AVVISADES...

Ytterligare en fastighetsägare ifrågasatte huruvida det är vettigt att tillåta tung trafik genom Färjestadens tätbebyggelse och uttryckte farhågor att föroreningar och buller, som han menar redan nu ”terroriserar från gamla Möllstorpsgatan och Storgatan”, kommer att öka.

Det påståendet tillbakavisade länsstyrelsen, som snarare anser att bullerförhållandena i detta fall kommer förbättras, eftersom trafiken på nuvarande Möllstorpsgatan kommer att minska. Man medger dock att trafikmängden på Brovägen förbi en annan klagandes fastighet kommer att öka något, men endast obetydligt.

Uppfattningen om projektets olämplighet i sig kan inte heller utgöra grund för att upphäva beslutet, lika lite som en påstådd politisk oenighet kan göra det, påpekar myndigheten.

En gemensam skrivelse från ett par fastighetsägare tillsammans med Ölands Villaägareförening och Riksförbundet Vi i Småhus avvisades utan att tas upp till prövning, eftersom dylika organisationer inte är klagoberättigade i ett planärende.

...ÖVRIGA FICK AVSLAG

Enligt plan- och bygglagen, PBL, skall både allmänna och enskilda intressen beaktas, vilket innebär att skälig hänsyn skall tas till befintlig bebyggelse vid utformningen av en detaljplan.

Länsstyrelsen påpekar dock att en grundläggande princip i plan- och bygglagstiftningen är att kommunen själv inom vida ramar har rätt att avgöra hur mark- och vattenområden skall användas och hur miljön skall utformas i den egna kommunen.

Prövningen av överklagandena har därför i huvudsak begränsat sig till att se om Mörbylånga kommun gjort en rimlig avvägning mellan allmänna och motstående enskilda intressen och handlagt ärendet på ett formellt riktigt sätt. Det har kommunen gjort, konstaterar länsstyrelsen, och avslår samtliga överklaganden.

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons