Nyheter

Ingen kan spara i Borgholm

Nyheter • Publicerad 8 juni 2010

BORGHOLM

Spara nio miljoner 2011?

– Ingen kan spara, konstaterar ekonomichefen Evert Kvarneke.

Samtliga nämnder i Borgholm säger nej till ytterligare besparingar.

Strukturpaketet chefsgruppen i Borgholm presenterade 2009 var till vissa delar svårsmält för politikerna. Förslaget att släcka skolorna i Gärdslösa och Runsten 2011 och därmed spara sex miljoner kronor, för övrigt helt i linje med SKL:s hemläxa till kommunen, föll inte i god jord hos majoriteten, moderaterna undantagna.

Tveksamheten utmynnade i fullmäktiges något luddiga formulering att hitta besparingar motsvarande strukturplanens 9,3 miljoner kronor för 2011, vilket välvilligt kan tolkas som att

strukturplanen gäller, men inte just den planen.

En remissrunda bland nämnderna visar att det inte finns någon plan alls.

INGEN KAN

Remissvaren avslöjar att samtliga är kallsinniga:

Borgholm Energi - ”ytterligare besparingar utan strukturella förändringar är ej möjliga”

Kultur- och fritidsnämnden - ”finns inte någon möjlighet att genomföra några besparingar utan att ta bort hela verksamhetsområden”

Miljö- och byggnadsnämnden - ”begär ytterligare 800 000 kronort årligen för arbetet med bostadsanpassning, samt 250 000 kronor årligen för VA-rådgivning”

Socialnämnden - ”behovet visar i dag en utökning av ramen för 2011 med cirka 10 miljoner kronor ”

Utbildningsnämnden - ”att krympa nämndens ekonomiska ram skulle ofrånkomligen riskera den för kommunens barn mycket positiva utveckling som pågår”

– Ingen kan, sammanfattar ekonomichefen Evert Kvarneke utan att se speciellt överraskad ut.

Kommunstyrelsens ryggmärgsreflex på nämndernas unisona ”nej tack” kan utläsas från sammanträdesprotokollet den 18 maj där allt läggs tillbaka i knät på...chefsgruppen:

”att chefsgruppen till budgetberedningen ska inkomma med besparingar på upp till 9,3 mkr enligt tidigare beslut”

Bara för chefsgruppen att damma av den ”gamla” strukturplanen?

Nej.

– Åtgärderna i den planen blev ju inte okejade av fullmäktige, nu vill man se andra besparingar så långt det går, berättar Evert Kvarneke och anslår tonen direkt.

– Självklart ska vi i chefsgruppen göra så gott vi kan...men det blir svårt. 9,3 miljoner motsvarar ett 25-tal tjänster.

Chefsgruppen kan fundera på saken till budgetberedningens möte i slutet av september.

SKOLPENG?

En nyckel till att hitta rätt budget för den ofta underfinansierade socialnämnden, vilket inte är lika med att socialnämndens ram utökats med si och så mycket de senaste åren och inte heller att utbildningsnämnden under samma år dragit ner med x miljoner kronor, kan samtidigt vara under uppsegling.

Resursfördelning i förhållande till aktuella åldersgrupper är parollen budgetberedningen ska pröva.

– Och så har vi det inte riktigt i dag. Till exempel är skolans resurser inte fördelade efter en skolpeng. Med en sådan modell får vi något att stödja oss på, så många elever och ni får den resursen och så vidare.

– Avgörande här är hur man kalkylerar, det går att räkna så att utbildningsnämnden mister tio miljoner kronor på ett bräde, säger ekonomichefen med ett diaboliskt leende, men också så att de får fem miljoner kronor.

Den läxa expertis från Sveriges Kommuner och Landsting gav Borgholm för två år sedan var en mix av rena besparingar och omfördelning av resurser. Med åldersstrukturen som grund var det bestämda rådet från SKL att under en femårsperiod flytta över 25 miljoner kronor från utbildningsnämnden till socialnämnden.

KRISEN

Slutligen, en paradox. Årets finanser går strålande.

– I april var helårsprognosen för 2010 plus 13 miljoner kronor och jag förväntar mig inte att den prognos som kommer nu är sämre.

Varför då detta 9,3 miljoner kronor stora sparkrav för 2011?

– 2010 är ett bra år tack vare det som gjorts i strukturplanen och att skatteunderlaget delvis vänt. Men 2011 kommer ”krisen” tillbaka lite och 2012 är den helt tillbaka.

MICHAEL STÅHL

michael.stahl@olandsbladet.se

Fotnot:Efter viss vånda från kommunledningens sida räknas numera den tilläggsbudgetering på fem miljoner kronor socialnämnden fick i år som ramhöjande, vilket torde innebära att nämndens krav på tio miljoner i ramökning 2011 reducerats till fem miljoner.

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.