Nyheter

Ekopark invigs i Böda

Nyheter • Publicerad 27 september 2006

Den 29 september inviger Sveaskog Ekopark Böda på norra Öland. I ekoparken kommer Sveaskog arbeta för att bevara och återskapa ängstallskogar, rika ädellövsmiljöer och våtmarker, men även lyfta fram alla de fornlämningar och kulturminnen som finns. Sveaskog vill även bidra till utvecklingen av Böda som besöksmål.

Ekopark Böda erbjuder ett varierat och värdefullt skogslandskap. Ängstallskogarna är en säregen skogstyp för Öland, som har utvecklats genom det tidigare utmarksbete som förr bedrevs på dessa kalkrika marker. Här finns en stor biologisk mångfald med många olika orkidéer och ett rikt fågelliv. I skarp kontrast står Bödakustens sandiga tallhedar. Här har den karga, vindpinade miljön format tallarna i fantasieggande skepnader och markvegetationen kännetecknas av en extrem artfattigdom.

– I Böda kombineras tre värden samtidigt. Skogar med höga naturvärden, ett aktivt friluftsliv och till det kommer en stor mängd spännande kulturmiljöer från järnåldern. Denna treenighet samsas i samma skogar, säger Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog.

I och med ekoparkssatsningen kommer Sveaskog att utveckla friluftslivet och tillgängligheten för besökare i ekoparken. Ett principavtal tecknades nyligen med Skäftekärr ekonomisk förening om försäljning av mark och fastigheter kring Skäftekärr till Sveaskog. I samverkan med föreningen och Borgholms kommun vill Sveaskog utveckla Böda som besöksmål.

– Vi ser framför oss ett behov av investeringar och insatser på Skäftekärr och i Ekopark Böda under de närmaste åren, säger Olof Johansson, chef för miljö och socialt ansvar på Sveaskog. Vår ambition är att Skäftekärr blir ett besökscentrum och en port till Ekopark Böda. I det sammanhanget är det också viktigt att Vision Skäftekärr kan leva vidare och utvecklas.

Sveaskog utvecklar särskilda skötselplaner för alla sina ekoparker, som bland annat beskriver långsiktiga mål för ekoparken. I Böda är ambitionen bland annat att återskapa ängstallskogar och våtmarker samt lyfta fram fornlämningar och kulturminnen.

– I hela ekoparken kommer skogsskötseln att anpassas till områdets särdrag och höga natur- och kulturvärden. Sedan kommer det att göras en stor satsning på friluftslivet med Skäftekärr som utgångspunkt. Redan i dag har vi etablerat en ny cykelled, som sträcker sig runt hela Böda, och vi har iordningsställt nya rastplatser och informationsskyltar för att tillgängliggöra området för Bödas många besökare, säger Fredrik Klang, marknadsområdesansvarig i Götaland.

Landshövding Sven Lindgren förrättar invigningen av ekoparken. Till invigningen bjuds bland annat politiker och företrädare för lokalsamhället, myndigheter och ideella organisationer.

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.