Annons
Nyheter

Borgholm överklagar beslut om strandskydd

Nyheter • Publicerad 17 februari 2012

BORGHOLM

Borgholms kommun yrkar i ett överklagande att Regeringen ändrar länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd.

Annons

Det man främst vänder sig mot är att utvecklingen av vissa tätorter och andra bebyggda områden hindras av länsstyrelsens beslut.

Kommunen har under processen fått yttra sig över länsstyrelsens bedömningar. Man har noga utvärderat hela kusten för att se behov och lämplighet av strandskydd utöver 100 meter.

– Inom några mindre områden har man beaktat yttrandet men en grundläggande principiell skillnad tycks finnas i synsätten. Med länsstyrelsens synsätt blir det i princip en dubbelprövning generellt i bebyggda områden och det var inte lagstiftarens avsikt.

INGEN STATLIG KONTROLL

– Syfte var inte att skapa ytterligare statlig kontroll av kommunens planering, säger man i överklagan.

Samtidigt betonar man att stränder är av största vikt att värna, för både växt– och djurliv och det rörliga friluftslivet.

– Stränders tillgänglighet och bevarande är också en förutsättning för kommunens utvecklingsmöjligheter och därmed en viktig tillgång för framtiden.

Man anser att vissa tätorter med angränsande bebyggelse har stor betydelse för kommunens utveckling, i första hand Byxelkrok, Köpingsvik och Borgholm.

– Men även bebyggda områden utanför tätorterna, där kommunen anser att det inte finns sakliga motiv för utvidgat strandskydd. Huvudsakligen är det områden som avgränsas från stranden av vägar och bebyggelse.

– Kommunen vill upprepa att lämplighet för ny bebyggelse alltid prövas utifrån platsens karaktär och förutsättning i lov eller med detaljplan.

Annons

KUSTVÄGEN SKILJER

I överklagan har man angett sju områden:

Strandområdet mellan norra udden och Byxelkrok, där Neptunivägen avskiljer strand och befintlig bebyggelse österut. Här finns inte sådana naturvärden som motiverar ett strandskydd, enligt kommunen.

Detsamma gäller sträckorna Byxelkrok–Sandviken vid Hunderum och Sandviken–Byrum Sandvik. Såväl vid Enerum och Hunderum som vid Hagskog avgränsas stranden av kustsvägen och bebyggelse öster därom.

Mellan Byrum Sandvik och Alvedsjö bodar ligger Ålkistan, och även där avgränsas stranden av kustvägen, och av detaljplaner i öster.

SKYDDAT BADHUS

I Borgholm har länsstyrelsen beslutat om utvidgat strandskydd för hela Kapelludden, inklusive Borgholms Badhus och busstationen!!!

– Vid bussatstionen och det allmänna badhuset saknas skäl, områdena ligger centralt i Borgholms tätort och allemansrättslig tillgång och tätortsnära naturvärden regleras genom plan– och bygglagen, heter det i överklagan.

I den fördjupade översiktsplanen för Rälla–Stora Rör, som överklagats, är området utpekat för bebyggelse, men planeringen har inte identifierat något motiv för utökat strandskyd.

Slutligen anser man att det inte heller finns behov av ett strandskydd vid Grankullaviken, och det gäller söder om Grankullavägen och Trollskogsvägen med befintlig bebyggelse.

Annons

OENIGHET

– Det råder oenighet om vad som gäller och det är komplexa regler med flera övergångsbestämmelser.

– Kommunen bedömer det lämpligt att det generella strandskyddet 100 meter aktiveras vid alla slags ändringar av detaljplan, men att utökat strandskydd måste bedömas efter då aktuella egenskaper och behov, avslutas överklagan som är undertecknad komunalrådet Lisbeth Lennartsson och kommunchef Christina Madeling.

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons