Annons
Nyheter

Badplats förstörd av kommunens avloppsvatten

Nyheter • Publicerad 17 april 2006

RUNSBÄCK

Staffan och Gun Lis Dahlberg hade en gång en härlig badplats vid sin fastighet i Runsbäck. Numera är den helt igenväxt av vass, vilket de delvis lastar Mörbylånga kommun för, som där släpper ut sitt dagvatten – eller rättare sagt avloppsvatten.

Annons

Gun Lis Dahlberg har njutit av badplatsen sedan 1940-talet och maken Staffan varje sommar sedan 1965. De har många härliga minnen från sin badvik. Men numera är det just bara minnen, sedan grannen Björn Sundeby gjorde en utfyllnad intill. Den förstörde cirkulationen och ledde till att badplatsen växte igen.

– Framkomligheten längs stranden har i detta parti så gott som helt eliminerats, konstaterar makarna Dahlberg.

Paret har fört en lång kamp om sin förstörda badplats. Grannen Sundeby gav sig inte ens när Miljööverdomstolen slog fast att hans utfyllnad var otillåten. Numera tickar ett saftigt vite mot honom. Trots det ligger utfyllnaden kvar.

OLAGLIGT UTSLÄPP?

Det blir knappast bättre av att kommunens dagvatten – eller snarare avloppsvatten – rinner ut ur ett rör i närheten, anser Staffan och Gun Lis. De är därför minst lika besvikna på kommunen, som inte lyft ett finger för att komma tillrätta med utsläppet, vilket bokstavligt talat spär på problemen med den ohämmade vasstillväxten.

– I mer än tre års tid har vi påpekat problemen för miljö- och byggnadsförvaltningen. Men fortfarande har ingenting hänt, trots att kommunens miljöinspektör delar vår uppfattning att det är frågan om avloppsvatten, enligt Miljöbalkens definition. Avloppsvatten från tätbebyggelse får man inte släppa ut så här, säger Staffan Dahlberg, som ifrågasätter avloppets laglighet.

Miljö- och byggnadsnämnden anser dock att vattnet som släpps ut är att betrakta som sedvanligt dagvatten, men håller dock med om att en större rensning av den täta vassen bör utföras.

– Det förutsätts att Sundebys åtgärder då är utförda, skriver kommunen.

KOMMUNEN DRÖJER

I höstas, när Björn Sundeby stämt möte med kommunchefen Staffan Larsson, hade även makarna Dahlberg begärt att få träffa höga vederbörande. Men av detta blev intet.

Annons

– Vår väntan var förgäves...

Senare på eftermiddagen lyckades de dock nå Staffan Larsson telefonledes. Kommunchefen förklarade då upprepade gånger att han inte satt sig in i ärendet, men lovade att han snarast skulle göra det.

Tid är, som bekant, relativt. Det skulle dröja ända till den 6 april. Då fick sig paret tillsänt ett sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnadsnämnden – daterat 25 januari.

– Jag har arbetat som jurist sedan 1970 och aldrig varit med om att ett svar dröjt så lång tid, säger Staffan Dahlberg.

Att svaret kom så sent förklarar kommunen med att inlagorna som Dahlbergs skickat bedömts ha ingått i ett ärende som haft ”annan hantering”. Men det lär dröja ännu längre. Kommunstyrelsens arbetsutskott, dit makarna också vänt sig, har beslutat att avvakta tekniska nämndens handläggning.

ÄNDRING AV PLANEN

Dahlbergs är även missnöjda med att Sundeby genom sitt ”befästningsverk” stängt av strandområdet för allmänheten. Området är föremål för en planändring, vilken dock legat på is under en längre tid på grund av att andra ärenden fått en högre prioritet, medger kommunen.

Glädjande nog för paret instämmer miljö- och byggnadsnämnden i att strandområdena i Runsbäck skall vara tillgängliga för allmänheten.

– Detta gäller även strandområdet på fastigheten Runsbäck 7:26 (Sundebys fastighet, reds anm), påpekas det.

Mörbylånga kommun äger nämligen en markremsa avsedd för gång- och cykelväg över fastigheten. För att underlätta tillgängligheten är det önskvärt att denna remsa omgående iordningställs till allmänhetens förfogande, konstaterar nämnden.

Annons

Sundeby har dock tidigare sagt att han inte vill ha folk gående förbi fastigheten, som han köpt ”för att få lugn och ro”. Så ännu är inte slaget vunnet för Staffan och Gun Lis Dahlberg, som heller inte lär kunna bada i sin vassbemängda vik denna sommar.

– Vi känner oss oerhört frustrerade och besvikna över den uppenbara passivitet och nonchalans som visats vid den hittillsvarande kommunala hanteringen – eller rättare brist på hantering. Men vi är nöjda med att de åtminstone delar vår uppfattning om tillgängligheten – nu väntar vi bara på att de ska göra något också.

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons