Intäkterna fortsätter växa för Gottfridssons Flytt & Städ AB

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företagets rörelseintäkter är knappt 7,8 miljoner kronor, en ökning på 48,4 procent från året före. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, 2000 kronor mot ungefär 150 000 kronor.
Publicerad 22 maj 2023