Inget företag i branschen hade större omsättning än Ölands Grävtjänst AB i fjol

Årsredovisningen för Ölands Grävtjänst är klar. Företagets rörelseintäkter ökar med 5,7 procent och blev ungefär 81,5 miljoner kronor. Resultatet före skatt är i nivå med föregående år, knappt 4,1 miljoner kronor.
Publicerad 19 maj 2023