Årsredovisningen klar: Så gick det för A. Samuelsson Design AB

Årsredovisningen för A. Samuelsson Design är klar. Omsättningen i företaget är knappt 6,7 miljoner kronor, en ökning med 12,2 procent. Resultatet före skatt är högre än föregående år, cirka 1 000 000 kronor mot cirka 700 000 kronor.
Publicerad 24 maj 2023