Vi måste värna vår historia och våra fossiler

Ledare Artikeln publicerades

Den svenska allemansrätten tillåter mycket. Men inte att knacka loss fossiler från block eller berggrund.

Ölandsbladet har den senaste veckan skrivit om nya larm angående fossilknackning, främst på norra Öland.

Det är ett ständigt återkommande problem. Människor utan skrupler knackar loss mängder av fossiler för att sedan sälja dem.

På Öland har begreppet ”minnesfossil” myntats. Det innebär att man kan få ta med sig en fossil som man hittar i en lös kalksten. Men det är stor skillnad mellan detta och att aktivt ta med sig hammare för att knacka loss bitar.

Det senare är förbjudet enligt lag och räknas som åverkan eller i grövre fall skadegörelse.

Dyker frågan upp ska alla kunna svara, precis som geologen Jan Mikaelsson säger i Ölandsbladets intervju:

– ”Du får inte knacka fossil någonstans. Punkt!

I intervju förklarar Jan Mikaelsson också varför han är upprörd och varför vi alla ska vara det:

– För det första så förstör man naturen. Det finns exempel på att stenmurar har raserats för att någon vill komma åt en kalksten där man har sett en fossil. För det andra är fossilerna en ändlig resurs, det finns inte hur många som helst och vi skall låta dem vara där de är.

Här gäller det att vi gemensamt hjälps åt och sprider informationen. Det gäller också att informationen når ut på flera språk, både via tryckt material, via hemsidor, via appar och via sociala medier.

Det gäller att vara rädd om det vi har.

Det finns en orsak till att fossilen finns just där den finns och den berättar sin historia, för den som kan tyda tecknen.

Precis som exempelvis vraket Swiks i Trollskogen. Ännu ligger resterna kvar på den strand där skeppet förliste dagarna innan jul 1926. Men hur skulle det se ut om turister tog med sig en brädbit var? Då skulle det inte dröja många dagar innan ingenting alls finns kvar.

Samma sak med fossilerna. Vi måste värna det vi har och njuta på plats. Som Evert Taube skrev: ”Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde”. Låt oss vårda vårt arv.