Vi är ölänningar allihopa, har en ö och med det borde vi också ha en kommun

Två eller en? En om du frågar mig!
Publicerad 20 november 2018
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.

För mig finns ingen som helst tvekan. Har egentligen aldrig begripit det. Varför ska vi ha en ö med två kommuner?

Min åsikt bygger lika mycket på känsla som på fakta.

Jag har alltid haft väldigt svårt att dela upp ölänningar i den norra kommunen och den södra kommunen. Delar själv aldrig upp människor runt omkring mig på det sättet.

För många herrans år sedan hade vi delat upp tidningen på så sätt att nyheter från Borgholms kommun kommun hade några sidor och Mörbylånga kommun några andra. Det där var något som hängt med, precis som att det som hände i Glömminge inte skulle vara intressant för en som bodde i Rälla ett par kilometer bort.

Numera tror vi att exempelvis Cementas nedläggning i Degerhamn visst både intresserar och påverkar människor även i Borgholms kommun.

Vet faktiskt inte hur ofta jag varit på möten runt om i Sverige och fått frågor kring Öland:

”Va, har ni två kommuner på Öland? Varför det?”

Det brukar bli något krystat svar om att ön är avlång eller något sådant. Inom andra områden, förutom den kommunala verksamheten, så är märkligt nog inte ön lika avlång. När det gäller idrotten så finns det en idrottskrets - skulle aldrig falla någon in att ha ett Ölandsmästerskap bara för norra Öland eller en idrottsgala bara för södra.

Jag har själv varit ledare för Ölandslaget i fotboll, mött exempelvis Gotland, vilka har både ett landskapslag och en kommun. Och det är en större ö.

Att idag dela upp Gotland i två kommuner, exempelvis Slite i norr och Klintehamn i söder, skulle aldrig komma ifråga. Gotlands kommun har inte minst en tydlighet i kommunikationen på riksplanet. Den saknar Öland idag.

Jo, det finns samarbeten mellan våra två kommuner på Öland idag genom Ölands kommunalförbund. Det gäller exempelvis turism och räddningstjänst.

Men alla som på något sätt haft insyn i Ölands kommunalförbund genom åren kan vittna om en enorm oreda. Vem gör vad den här mandatperioden och för vilka pengar? Det har har saknats till och med de mest grundläggande statuterna. Utan duktiga tjänstemän som trollat med knäna skulle det inte blivit någon verksamhet överhuvudtaget.

Att skaffa fram 80 politiker till våra bägge fullmäktigegrupper (35 i Borgholm och 45 i Mörbylånga), är nästan omöjligt. De sista kandidaterna är i ärlighetens namn tveksamt om de ska handskas med våra skattemedel.

Ekonomiskt skulle vi kunna utnyttja skattemedel bättre med en kommun. Besparingar märks aldrig första åren av en sammanslagning, vinsten kommer efter några övergångsår.

Motståndare till kommunsammanslagningen brukar säga att det blir för långt från våra ytterområden till kommunens maktcentrum, men den åsikten finns redan idag.

En annan fråga som fått alldeles för stort fokus är var det gemensamma kommunhuset ska ligga. På samma ställen som idag säger jag, möjligtvis också med medborgarkontor i Degerhamn, Färjestaden och Löttorp.

Ölandsbladet har två redaktioner. Jag och mina medarbetare är inte fastlåsta, själv är jag oftast tre dagar i veckan i Borgholms kommun och två i Mörbylånga. Min arbetsplats - dator och telefon- har jag alltid med mig.

För mig är det inte svårare än att vi är ölänningar allihopa, har en ö och med det också borde se fördelar med att ha en gemensam kommun.

Peter BoströmSkicka e-post