Prio ett-larm för att vi har en räddningstjänst överhuvudtaget

Man brukar tala om prio ett i räddningssammanhang. Och att överhuvudtaget ha en öländsk räddningstjänst är verkligen prio ett.
Publicerad 11 oktober 2018
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.

För så viktigt är beslutet att Ölands kommunalförbund, som ju består av de bägge Ölandskommunerna, börjar omorganisationen av Ölands Räddningstjänst.

Första hjälpen, om man kan uttrycka det så i räddningssammanhang, är att räddningsstationen i Löttorp får två heltidstjänsten.

Öland är idag helt annorlunda mot hur samhället såg ut för 60 år sedan då den nuvarande räddningsorganisationen sjösattes. Den organisationen har byggts på deltidsbrandmän med ordinarie arbeten och som på kort tid kunnat inställa sig till räddningsarbete.

Senaste årtiondet har Öland haft stora bekymmer med att rekrytera deltidspersonal. Arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut, industrier har försvunnit, småföretagare jobbar över större områden - förmågan att inställa sig på räddningsstationen på fem minuter har kraftigt minskat.

Antingen förändrar vi den öländska räddningsverksamheten eller också accepterar vi att vi inte har någon räddningstjänst värd namnet. Om nu någon mot förmodan skulle välja spår två så kommer våra Ölandskommuner att bryta mot räddningslagen.

Det finns alltså helt enkelt inget alternativ. Det får kosta vad det kosta vill.

Två heltidsbrandmän i Löttorp är bara början. I Degerhamn är planen att införa en så kallad Fips-bil, där Fips är en förkortning av ”första insatsperson”. Det skulle innebära att en person i beredskapsstyrkan hela tiden har en bil med grundläggande utrustning. När larmet går kan den personen rycka ut direkt, utan att behöva åka via brandstationen. Istället möter den ensamma brandmannen sina kollegor på larmplatsen.

Räddningstjänstens målsättning är sedan att 2020 anställda tre personer i Färjestaden, 2021 - två i Borgholm, 2022 - två i Mörbylånga.

Klurigheten som vår avlånga glesbygd medför är att den räddningspersonal som anställs har arbetsuppgifter under dagarna, för det är ju dessbättre inte bränder och olyckor varje dag.

Nu kommer räddningskontroller och administrativa uppgifter att läggas på de geografiskt heltidsanställda. Om mer arbetsuppgifter i kommunernas tjänst ska tillskrivas heltidsbrandmännen får kanske tiden utvisa. Först måste vi säkerhetställa att vi har en räddningstjänst överhuvudtaget, till alla ölänningars gagn.

Det är prio ett!

Peter BoströmSkicka e-post