Ledaren: ”Nyheter behövs – hur framtiden än blir”

Ölandsbladets första nummer gavs ut i december 1867.
Publicerad 31 augusti 2019
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.

Det var i en tid då det var nödår i Sverige, med svår torka.

Många ölänningar kände sig tvingade att lämna sin ö för att söka lyckan i Amerika.

Inte den bästa tid att börja ge ut en tidning kan tyckas, men det blev i alla fall starten på en tidningshistoria som gett ölänningarna nyheter i mer än 150 år. Från starten som papperstidning, idag som en tidning man kan ta till sig på flera sätt.

Länga har det talats om papperstidningens död. Vissa har också sagt vilket årtal detta skulle ske. Men eftersom årtalet passerat kan vi väl ändå konstatera att framtidsspanarna hade fel...

Det är viktigt för en lokaltidning som Ölandsbladet att finnas där läsarna finns. Allt fler läser oss digitalt och inte minst i samband med större händelser, som branden på Åkerboskolan, märker vi att många vänder sig till Ölandsbladets hemsida eller app för att vara uppdaterade.

Men fortfarande är det papperstidningen som är grunden i verksamheten och för många av våra läsare är läsandet av morgontidningen vid frukosten en ritual man inte vill vara utan.

I nyligen utkomna boken ” På väg mot medievärlden 2030” analyserar ledande medie­forskare olika utmaningar och resonerar om vad som är rimligt att tro om de kommande tio åren.

En slutsats är att papperstidningen kommer att finnas kvar även 2030. Men för tidningsföretagen i stort blir det tuffa tider. Analysen är att de stora morgontidningarna, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet kommer att stå starka inte minst tack vare nya digitala prenumeranter. Men även riktigt lokala fådagarstidningar tycks ha goda möjligheter att klara sig bra – och dit hör ju Ölandsbladet.

Att analysera framtiden är inte lätt. Före år 2000 var det svårt att tänka sig en framtid med mobiltelefonen som det viktigare redskapet för det dagliga livet: att sköta bankaffärer, att läsa nyheter, att kolla på videoklipp, att lyssna på musik med mera, med mera. Men hur människor än lever sina liv i framtiden kommer inte behovet av nyheter att minska. Men då följer också ett behov av att kunna lita på nyhetsförmedlingen, att få analys, sammanhang, insikter, kunskap. De svenska tidningarna har på ansvarsfullt sätt visat att de klarat den uppgiften. Det lär inte förändras till år 2030.

Kenth JönssonSkicka e-post