Med en eskalerande droghandel måste finkänsligheten läggas åt sidan - liv står på spel!

Handen på hjärtat, har vi verkligen gjort allt för att hålla våra ungdomar borta från droger?
Publicerad 23 oktober 2018
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.

Nollvisionen är nog omöjlig att uppnå, men det borde väl ändå vara dit vi strävar? Att ingen ung människa ska behöva dö till direkt eller indirekt följd av droger.

Till indirekt följd menar jag förstås kriminalitet. Knivslagsmål på Ölands Köpstads parkering eller utanför Baronen i Kalmar. Trafikolyckor där hastigheter och ageranden varit på vansinnets rand.

Men det direkta – kommun, landsting, polis, samhälle, föreningar - gör vi allt för att ungdomarna för det första inte ens ska testa och sedan för det andra definitivt inte fastna i drogberoende?

Jag vet inte.

Vi har fått så många indikationer på att några centrala utgångspunkter för droghandel på Öland att dessa måste tas på allvar. Det handlar om Ekbacka i Borgholm, Ölands Köpstads parkering och den så kallade Konsumparken i Färjestaden, samt Drömhotellet i Mörbylånga.

Jag vet att det upprör när en tidning skriver rakt ut om sådana uppgifter. Beskyllningarna drabbar också skötsamma ungdomar, som inte har ett dugg med droghandel att göra, mer än att de möjligtvis bor eller syns på adresserna.

Men när vi hör om en eskalerande droghandel så måste vi lägga finkänsligheten åt sidan. Det handlar om liv.

Vilket ansvar kan vi ställa på den eller dem som öppnar upp ett hem för ungdomar, vilka annars skulle bott på gatan? En behjärtansvärd insats, men med detta så följer också ett ansvar att hjälpa de inneboende med vad som är rätt eller fel. Kanske inte juridiskt lika mycket som moraliskt.

När det gäller ett boende som bygger på statliga medel så kan vi kräva att det finns personal som håller koll. Två flickor på rymmen ska inte under en veckas tid kunna använda det som tillflyktsort.

I Emmaboda tog polisen det drastiska beslutet att inte ge tillstånd till Rasslebygdsfestivalen i fortsättningen. Polisen anser efter årets 463 knarkbrott att festivalen är lika mycket en drogmanifestation som ett musikevenemang.

Antalet knarkbrott på Öland Roots har aldrig varit i närheten av 463 stycken. Men antalet droganmälningar hänger också till viss del ihop med storlek på polisinsats. Kommer polisen 2019 att kraftsamla på Öland Roots i stället för Emmaboda?

Den öländska festivalen må beskrivas som hur mysig som helst. Men ändå är varje års drogrelaterade brott för många, det kan ingen mysighetsfaktor i världen uppväga.

Det är tillsammans vi skapar det samhälle vi vill ha, inte minst viktigt för våra barn och ungdomar.

Peter BoströmSkicka e-post