Många nya ord som speglar miljövånda

Ledare Artikeln publicerades

Språkrådets lista över nya ord 2019 visar bland våndan bland svenskar kring miljön. De flesta orden andas mer skam och ångest än framtidstro.

Språkrådet utser varje år en lista över nya svenska ord – både sådana som dykt upp för första gången och sådana som fått genomslag i språket under året.

Här finns en hel del ord som behandlar vårt förhållande till miljön och framtiden för oss på jorden.

Dessa kan tas som exempel:

Artdöden – den storskaliga utplåningen av djur- och växtarter under människans tidsålder.

Gretaeffekten – den påverkan mot ett mer miljövänligt beteende som klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till.

Klimatdiktatur – mandat för internationell organisation att fatta överstatliga beslut i klimatfrågan.

Klimatnödläge – tillstånd som kräver omedelbara åtgärder för att motverka klimatförändringar.

Klimatstrejk – protestaktion för att skapa uppmärksamhet för behovet av klimatfrämjande åtgärder.

Smygflyga – flyga utan att berätta om valet av färdmedel eftersom flygets klimatavtryck kan vara skambelagt.

Tågskryta – stoltsera med att av miljöskäl resa med tåg i stället för flyg.

Det finns mycket att säga om miljön. Men kanske borde fokus mer vara att hitta lösningar än att känna skam för sitt val av resa eller rentav skryta med att man faktiskt avstod från att exempelvis flyga.

Förhoppningsvis kan 202 bli ett år då fler ord lanseras som pekar på möjliga förbättringar än lägger fokus på på det som är dåligt. Inget lär bli bättre av att vi pekar ut vissa personer som miljöskurkar – vi borde istället lyfta fram förnyarna, de som ser möjligheter där andra bara drunknar i problem.

I en ledare i Blekinge Läns Tidning skriver Emma Jaenson om just detta.

Hon konstaterar:

”Vi behöver alltså inte nödvändigtvis bli billösa, fula eller hungriga för klimatets och miljöns skull. Det finns många kloka forskare och innovativa företag som tillverkar, eller utvecklar, produkter på hållbara sätt, i cirkulära flöden, som på så vis minskar utsläppen”.

Ölandsbladet har i en ledare skrivit om klimatsmarta resor. Det finns många områden där Öland kan ligga i framkant och bli den klimatsmarta ön. Det skulle också kännas så mycket bättre än att klimatångesten ska vara dominerande.