Ledare: Viktigt att bevara vardagens berättelser

Det som är vardag nu blir historia sen. Ibland går det fortare än man tror.
Ledare • Publicerad 5 december 2021
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
Viktiga bilder. Ur ”Alböke. En annan tid, ett annat liv”.
Viktiga bilder. Ur ”Alböke. En annan tid, ett annat liv”.

Det vi tar för givet idag kan kännas totalt främmande om bara några årtionden.

Om dagens ungdom får se en gammaldags telefon med snurrskiva är det inte alls självklart att de fattar hur den fungerar.

De öländska hembygdsföreningarna har under senare år varit flitiga med att ge ut en ny sort hembygdsbok, där bilderna dominerar. Det är ett arbete värd all respekt. I denna vecka är det Alböke hembygdsförening som är aktuella med sin bok, där bilder från vardag och fest blandas.

Inte minst intressant är bilder från arbetslivet.

Lantbruket har alltid varit viktigt för Alböke socken och att få se äldre tiders bilder av hur arbetet gick till är värdefullt.

Därför är det av stor vikt att fortsätta samla in bilder, inte minst från arbetslivet. Hur många arbetsplatser dokumenterar sin arbetsmiljö? Hur såg det ut för 15 år sedan. För tio år sedan?

Det handlar både om vilka som arbetar och hur deras arbetssituation ser ut.

Samma gäller också hus. Vid ombyggnationer och andra förändringar kan det vara av vikt för framtiden att också dokumentera det.

Det finns all anledning att också vara noga med att notera vilka år det handlar om och vilka personer som finns på bilden. Vi är säkert många som har gamla släktalbum med fina bilder men där vi inte har en aning om vilka personerna är. På sociala medier ser man ofta efterlysningar av det slaget: här är en bild från ett bröllop anno dazumal, men vilka är det som gifter sig?

Idag tar vi väl fler bilder än någonsin, då mobilen är med oss mer eller mindre alltid. Så det finns gott hopp om att vi framöver ska kunna få en enorm bildskatt att vårda.

Problemet är väl bara själva dokumentationen. För vi behöver historierna också, hur arbetsredskapen fungerade, hur en arbetsdag såg ut, hur man firade jul, vilken mat som ställdes på bordet och vilka fritidssysselsättningar man ägnade sig åt.

Hembygdsföreningarna spelar en stor roll att vårda vår gemensamma historia, för att vi ska stå bättre rustade för framtiden.

Kenth JönssonSkicka e-post