Ledare: ”Två kommuner men för besökaren är Öland en ö!”

Om vi nu ska fortsätta dela upp Öland i två kommuner, borde vi då inte också ha två turistorganisationer? Men nej, så kommer det inte att bli.
Publicerad 31 januari 2023
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
När den sista resten av samarbete mellan de bägge Ölandskommunerna nu rensats ut så återstår bara frågan om Öland ska ha två turistchefer, en för varje kommun? ”Besökaren ser Öland som en ö”, manar dock Ölandsbladets ledare.
När den sista resten av samarbete mellan de bägge Ölandskommunerna nu rensats ut så återstår bara frågan om Öland ska ha två turistchefer, en för varje kommun? ”Besökaren ser Öland som en ö”, manar dock Ölandsbladets ledare.Foto: Peter Boström

Öland kommer även fortsättningsvis ha en gemensam turistorganisation, det kan vi nog slå fast efter att redaktionen lagt örat mot marken och uppfattat signalerna både från turistnäringen och de kommunala organisationerna.

Logiskt, men ändå inte.

Vi ölänningar röstade emot att bli en gemensam öländsk kommun. Just i detta nu håller den enda länken vi har kvar mellan Borgholms och Mörbylånga kommun på att skrotas. Senast årsskiftet ska Ölands kommunalförbund vara borta. Det är alltså där vi ölänningar tidigare har samarbetat kring bland annat räddningstjänst och IT-frågor, men också cykelleder, miljö och kommunikationer.

Folkomröstningen kring frågan om likt Gotland göra Öland till en kommun blev ett klart nej. Det gav också en tydlig signal till politikerna att söder och norr inte ville ha med varandra att göra.

Att det sedan hänt en del sedan folkomröstningen - vattenkris, försämrade kommunikationer, indragna projektpengar för väg 136 och inte minst det kraftigt försämrade försvarsläget i Östersjön med anledning av Rysslands invasion av Ukraina - spelar ingen roll. Frågan om Öland som en gemensam samarbetsorganisation är död, finns inte mer.

Förutom på ett enda område - turismen. Och tack för det, i vart fall.

En fastlänning som står i begrepp att turista på Öland, ser ju inte Öland som två kommuner utan en ö. Resan till vår ö kommer också till 99 procent via den enda bron.

”Bered er på en skakig och rörig resa, där de som arbetar inom turistorganisationen lär få stå ut med att budget och riktlinjer kommer dra ut på tiden och inte alltid vara knivskarpa.”

I spillrorna av tidigare samarbeten utreds nu hur den öländska turistorganisationen ska fungera i framtiden. Signalerna som tidningen fångat upp är att det blir en gemensam offentligägd turistverksamhet för de båda kommunerna.

Om vi sätter pekfingret i luften så lär vi få se politiker från båda kommunerna, tillsammans med representanter för turistnäringen i någon slags öländsk turist-styrelse.

Bered er på en skakig och rörig resa, där de som arbetar inom turistorganisationen lär få stå ut med att budget och riktlinjer kommer dra ut på tiden och inte alltid vara knivskarpa.

Inte optimala förutsättningar för att tampas med Gotland, Österlen eller Hallandsbukten om besökarna. Men det är där vi är på Öland idag och under nuvarande förutsättningar så är det att göra det bästa av situationen.

Peter BoströmSkicka e-post