Ledare: ”Nu aktualiseras frågan igen om nytt reningsverk i Färjestaden!”

Om du vill skapa huvudbry? Lägg ett bostadsområde som en granne med ett reningsverk!
Publicerad 22 mars 2022
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
De nya bostadsplanerna vid Ölandsbrons fäste lär ge planerna på att flytta Färjestadens reningsverk ny fart. Dyrt och omfattande, men förmodligen nödvändigt om man väljer linjen att exploatera området kring brofästet, analyserar Ölandsbladets ledarredaktion.
De nya bostadsplanerna vid Ölandsbrons fäste lär ge planerna på att flytta Färjestadens reningsverk ny fart. Dyrt och omfattande, men förmodligen nödvändigt om man väljer linjen att exploatera området kring brofästet, analyserar Ölandsbladets ledarredaktion.Foto: Peter Boström

Färjestadens reningsverk, som ju egentligen ligger i Möllstorp, är en boomerang. En ständigt återkommande fråga.

2015 återfanns en kartbild på ett nytt reningsverk i planprogrammet för Möllstorp. En bit in i planprogrammet presenterades mark nordost om Ölands Djurpark som ”Markberedskap för framtida/alternativ placering av reningsverk Färjestaden och parkeringsändamål i samband med beredskapsplanen för Ölandsbron”. Allt enligt en översiktsplan från 2007.

Mörbylånga kommuns översiktsplan 2007. Mark i beredskap för nytt reningsverk i Färjestaden.
Mörbylånga kommuns översiktsplan 2007. Mark i beredskap för nytt reningsverk i Färjestaden.

Reningsverk är ytterst nödvändigt, det är alla överens om. Men det är inget man vill ha till granne.

Den politiker som säger att de gillar att lyfta frågor om reningsverk ljuger. Men nu aktualiseras reningsverksfrågan i Färjestaden på nytt och samhällsbyggnadsnämnden kommer inte undan.

”Första frågan som Mörbylånga kommun måste fråga sig själva är om reningsverket ska ligga kvar där det ligger.”

LW Öland Fastigheter sitter på guldkantad mark vid Ölandsbrons fäste. I en ansökan till Mörbylånga kommun presenterar de planer för bostäder, handel, restauranger och så kallad bilrelaterad service.

Första frågan som Mörbylånga kommun måste fråga sig själva är om reningsverket ska ligga kvar där det ligger. Det är dyrt att flytta reningsverk och även om en ny plats känns aldrig så öde dyker det alltid upp människor med åsikter om både reningsverk och placering. Fullt förståeligt. Det nuvarande reningsverket genererar fortfarande dofter, även om det stank värre förr.

Boverket förespråkar ett skyddsavstånd om minst 1000 meter mellan bostäder och reningsverk. Det klarar absolut inte ritningarna som LW Öland och Mörbylånga kommun nu kikar över.

Kanske taktik av LW Öland? Om man inte får bygga bostäder på sin mark vid brofästet så kanske man i alla fall kan få annan mark istället?

Något som byborna vid Möllstorps Läge lär följa med intresse är hur bullerdämpande åtgärder kommer att tas fram vid ett eventuellt bostadsbyggande intill Ölandsbroleden. Trafikverket kan samfinansiera bullerdämpande åtgärder med kommuner. Men trots idogt arbete i snart 30 år från fastighetsägarna i Möllstorps Läge, norr om Ölandsbroleden, så har de inte fått gehör för sin vädja om bullerdämpande åtgärder.

I översiktsplanen från 2007 finns det här området med som tänkbar plats för nytt reningsverk.
I översiktsplanen från 2007 finns det här området med som tänkbar plats för nytt reningsverk.Foto: Peter Boström

En verklig nöt att knäcka är också de framtida kommunikationerna. En bussknut vid Ölandsbrofästet är en viktig angelägenhet för hela Öland. Vilken mark tas i anspråk för detta?

Reningsverk, bulleråtgärder och bussknut - där är dagordningen för samhällsbyggnadsnämnden!

Peter BoströmSkicka e-post